USA TOURS 

 

PHILAPELHIA TOUR - 9TH OCTOBER - 12TH OCTOBER 

 

NYC TOUR - 2ND NOVEMBER - 10TH NOVEMBER 

 

ASIA TOURS 

 

SINGAPORE TOUR - NOVEMBER 2018

 

HONG KONG TOUR - NOVEMBER 2018